ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ТАЙЛАН

2023-03-142022 ОНЫ АУДИТЫН ТАЙЛАН
2019-09-182019 оны 3 дугаар улирлын Өргөдөл гомдлын тайлан
2019-07-052019 оны Өргөдөл гомдлын хагас жилийн тайлан
2018-10-18Өргөдөл гомдлын 3-р улирлын тайлан
2018-07-10Өргөдөл гомдлын 2018 оны Хагас жилийн тайлан
2018-01-10Өргөдөл гомдлын тайлан 2017 оны 4-р улирлын тайлан
2017-10-05Өргөдөл гомдлын тайлан 2017 оны 1, 2, 3-р улирлын тайлан
2017-05-10Өргөдөл, гомдлын 1, 2 дугаар улирлын тайлан
2016-10-11Өргөдөл гомдлын тайлан 2016 оны 3-р улирлын тайлан
2016-10-112016 оны 2-р улирал
2016-10-11Өргөдөл гомдлын тайлан 2016 оны 1-р улирлын тайлан
2015-04-06Өргөдөл гомдлын тайлан
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР