ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2020-12-22Аймгийн хэмжээнд 2021 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээ, зориулалтыг АИХурлаар хэлэлцүүлэн батлууллаа.
2019-12-13АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 2020 ОНД ИРГЭНД ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ХЭМЖЭЭ,ЗОРИУЛАЛТЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ АЙМГИЙН ИТХУРЛИЙН 2019 ОНЫ 06 ТООТ ТОГТООЛ
2019-12-12АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 2020 ОНЫ ГАЗАР ӨМЧЛӨЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗУРАГ
2018-09-242018 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний зураг
2018-09-242018 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР