2016 оны 2-р улирал

2016-10-11

ГХБХБГазрын 2016 оны 06 дугаар

сарын 24-ний өдрийн 01/67 тоотын хавсралт

            Хэнтий аймгийн ГХБХБГазарт ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байдал                                 2-р улирал

      /Иргэдийн ирүүлсэн өргөдөл/

Өргөдлийн

он сар

Өргөдөл гаргагчийн

Товч утга

Хуудасны тоо

Хүлээн авсан огноо

Хариу явуулсан эсэх

Шийдвэрлэсэн хүний нэр

   Овог нэр

    Хаяг

1

2016.01.06

Таравын Урантунгалаг

УБ хот

2005 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн албан тоотын хуулбар олгож өгнө үү.

1

2016.01.06

2016.01.06-ны өдрийн 02/02 албан тоотоор хариу өгсөн.

Ц.Билэгсайхан

2

2016.01.07

Х.Гомбобаатар

Хэрлэн сум

Газрын харъяалал тогтоож өгнө үү.

1

2016.01.07

2016.01.08-ны өдрийн 02/06 албан тоотоор хариу өгсөн.

Г.Лхагвабаатар

3

   2016.01.07

Ц.Амаржаргал

Хэрлэн сум 3-р баг БМ

9-9 тоот

Хүү Б.Бархасын хагалгааны зардалд тусламж үзүүлнэ үү.

4

2016.01.07

2016-01-08нд нийт албан хаагчдаас хандив цуглуулж 108 000 төгрөгийн тусламж үзүүлсэн.

Д.Уламбаяр

  4     

2016.01.22

Ц.Дашравдан

УБ хот БЗД

8-р хороо

Өөрийн нэр дээр газар өмчлөөгүй тухай тодорхойлолт гаргаж өгнө үү.

2

2016.01.22

2016.01.22нд №1 тодорхойлолт гаргаж өгсөн.

Б.Мөнхчимэг

5

2016.01.12

Ж.Энхжаргал

Бор-Өндөр сум 2-р баг 51-16 тоот

Эзэмшил газрыг минь хуулийн үндэслэлтэй шийдэж өгнө үү.

3

2016.02.01

Шийдвэрлэх шатандаа явж байгаа.

Ц.Билэгсайхан

6

2016.03.02

Б.Ганцэцэг

Галшар сум

6-р баг Буянт-булаг

Өөрийн нэр болон манай “Ганжий” ХХК-ий  нэр дээр газар эзэмшиж, өмчилж байгаа эсэх талаар лавлагаа гаргаж өгнө үү.

1

2016.03.02

2016.03.07-ны өдрийн 02/26 албан тоотоор хариу өгсөн.

Ц.Билэгсайхан

Б.Мөнхчимэг

7

2016.03.14

С.Соёл-Эрдэнэ

/хүсэлт/

УБ хот СХД 1-р хороолол

12-р хороо

1-112 тоот

Эзэмших эрхтэй авсан газар дээр давхцал байгаа эсэх талаар шалгаж өгнө үү.

2

2016.03.15

2016.06.23-ны өдрийн 02/93 албан тоотоор хариу өгсөн.

Ц.Билэгсайхан

8

2016.03.21

М.Өлзийбат

/хүсэлт/

Хэрлэн сум

4-р баг

Байрны подволын шалыг доош нь ухаж янзлан цементлэх зөвшөөрөл өгнө үү.

1

2016.03.21

2016.03.22нд газар дээр нь очиж танилцан зөвшөөрөл өгсөн.

Д.Баттулга

Ш.Ариунболор

9

2016.03.17

М.Ариунаа

Хэрлэн сум 5-р баг

Хувийн эмнэлэг барих газар эзэмшүүлнэ үү.

1

2016.03.31

2016.04.13-ны 02/48 албан тоотоор Хэрлэн сумын ЗДарга-д шилжүүлсэн.

Г.Лхагвабаатар

10

2016.04.06

Б.Зандан

Батноров сумын 6-р баг

Өөрийн нэр дээр Газар эзэмшиж өмчилсөн эсэх талаар лавлагаа гаргаж өгнө үү.

1

2016.04.07

2016.04.11-ний өдөр №6 тодорхойлолт гаргаж өгсөн.

Б.Мөнхчимэг

11

2016.03.23

Б.Наранбаяр

Хэрлэн сумын 4-р баг

Газар эзэмших хүсэлтийг минь шийдвэрлэж өгнө үү.

1

2016.04.08

2016.04.13-ны 02/48 албан тоотоор Хэрлэн сумын ЗДаргад шилжүүлсэн.

Г.Лхагвабаатар

12

2016.03.15

Мөрөн сумын

Иргэд

Мөрөн сумын Зөөлөн баг

Газар нутгийн хил хязгаар тогтоож өгнө үү.

1

2016.04.08

Шийдвэрлэх шатандаа явж байгаа.

Ц.Билэгсайхан

13

2016.03.21

Д.Батбаатар

Бор-Өндөр сум

Инженерийн шугаманд холбогдсон газраас газар олгож өгнө үү.

1

2016.04.11

2016.04.13-ны 02/48 албан тоотоор Хэрлэн сумын ЗДаргад шилжүүлсэн.

Г.Лхагвабаатар

14

2016.03.22

О.Эрдэнэбат

Дэлгэрхаан сумын      3-р баг

Түргэн хоолны цэг  ажиллуулах газрын түр зөвшөөрөл олгоно уу.

1

2016.04.11

2016.04.13-ны 02/48 албан тоотоор Хэрлэн сумын ЗДаргад шилжүүлсэн.

Г.Лхагвабаатар

15

2016.04.07

Н.Цээпэл

Бор-Өндөр сум

Эзэмшил газрын хил тогтоож, Кадастрын зураг гаргаж өгнө үү.

2

2016.04.11

2016.05.31-ний 02/74 албан тоотоор хариу өгсөн.

Ц.Билэгсайхан

16

2016.04.11

Г.Чинболор

УБ хотын иргэн

Газар эзэмшүүлнэ үү.

1

2016.04.11

2016.05.30-ны 02/73 албан тоотоор хариу өгсөн.

Г.Лхагвабаатар

17

2016.04.20

Б.Адил

Хэрлэн сумын 5-р баг

Газар өмчлөх хүсэлтийг минь шийдвэрлэж өгнө үү.

1

2016.04.20

Шийдвэрлэгдсэн.

Г.Лхагвабаатар

18

2016.04.20

З.Оюунбаяр

Хэрлэн сумын 3-р баг

Газар өмчлөх асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү.

1

2016.04.21

Шийдвэрлэгдсэн.

Б.Мөнхчимэг

Ц.Билэгсайхан

19

2016.05.13

Батжаргал

Хэрлэн сумын 3-р баг

С37 дугаар байрны барилгаас хойш 5м зай сунгах талаар 2016 оны ГЗБТөлөвлөгөөнд тусгаж өгнө үү.

1

2016.05.16

Хэрлэн сумын ЗДТГазарт шилжүүлсэн.

Г.Лхагвабаатар

20

2016.05.03

Г.Ганхуяг

Хэрлэн сумын 4-р баг

Газар олгоно уу.

1

2016.05.19

Шийдвэрлэгдсэн.

Г.Лхагвабаатар

21

2016.05.25

Г.Мөнх-Очир

Хэрлэн сумын 5-р багийн малчин

Газрын маргаан шийдвэрлэж өгнө үү.

1

2016.05.25

2016.05.26-ны 02/72 албан тоотоор хариу өгсөн.

Г.Лхагвабаатар

22

2016.05.25

П.Чунагсүрэн

Хэрлэн сумын 2-р баг

Тагтны хаалгаа гаднаас орох шат болгож гаргах зөвшөөрөл өгнө үү.

5

2016.05.26

Хэрлэн сумын ЗДТГазарт шийдвэрлэсэн.

Д.Баттулга

23

2016.05.31

Г.Ган-Эрдэнэ

Хэрлэн сумын 4-р баг

Байрны засварыг холбогдох компаниар хийлгэж өгнө үү.

2

2016.06.02

Өргөдлийн дагуу “Алаг Хайрхан Бугат” ХХК-руу  2016.06.10-ны 03/102 албан тоот явуулсан.

Ш.Ариунболор

24

2016.05.18

Иргэд

 

Хэрлэн сумын  А33-р байрны оршин суугчид

“Тулга Констракшн” ХХК-р  гомдолыг барагдуулж өгнө үү.

1

2016.06.07

“Тулга Констракшн” ХХК руу 2016.06.10-ны 03/101 албан тоотоор арга хэмжээ авч ажиллах талаар албан бичиг хүргүүлсэн.

Б.Содбилэг

25

2016.06.07

Ц.Хатанболд

Хэрлэн сумын 4-р баг

А57-р байрны тухай гомдол

1

2016.06.07

Өргөдлийн дагуу “Алаг Хайрхан Бугат” ХХК-руу  2016.06.10-ны 03/102 албан тоот явуулсан.

Ш.Ариунболор

26

2016.05.25

А52 дугаар байрны иргэд

Хэрлэн сум 4-р баг

“Автор Строй” ХХК-р асуудлыг шийдвэрлүүлж, гомдлыг  барагдуулж өгнө үү.

4

2016.06.13

Асуудлыг шийдвэрлэх талаар арга хэмжээ авч байгаа болно.

Б.Содбилэг

27

2016.06.06

Иргэд

Хэрлэн сумын 4-р баг эрчмийн 40 айл /эмнэлэг, холбоо, эрчмийн 8 айл/-ын байрны оршин суугчид

Байрны гадна фасад, дээвэр, хогийн цэг, дулааны шугам бохирын асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү.

1

2016.06.20

Шийдвэрлэх талаар судалж арга хэмжээ авч байгаа болно.

Д.Баттулга

28

2016.01.20

Д.Наранхүү

Хэрлэн сум

“Имсгэл” ХХК

Үйлчилгээний зориулалттай газар эзэмшүүлнэ үү.

2

2016.06.20

Өргөдлийг судалж байгаа болно.

Г.Лхагвабаатар

29

2016.02.25

Ц.Оргилмаа

Хэрлэн сумын 3-р баг

А зэрэглэлийн бүс дэх газраа худалдах хүсэлтэй байгаа тул хүлээн авна уу.

4

2016.06.20

Өргөдлийг судалж байгаа болно.

Г.Лхагвабаатар

30

2016.06.14

Р.Сэндэнхүү

Хэрлэн сумын 5-р баг

Өмчилж авсан газрын асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү.

1

2016.06.20

Өргөдлийг судалж байгаа болно.

Г.Лхагвабаатар

31

2016.06.22

Ж.Сүхбаатар

Б.Түвшингэрэл

Хэрлэн сумын 4-р баг А24 байр

Байрны дээвэр таазнаас борооны ус гоожсон тул шалтгааныг тогтоож зохих арга хэмжээг авч өгнө үү.

1

2016.06.22

Өргөдлийн дагуу  судалж байгаа болно.

Д.Баттулга

 

 

 

 

/Иргэдээ сонсъё 70563111 төвөөс ирүүлсэн өргөдөл/

Өргөдлийн

он сар

Өргөдөл гаргагчийн

Товч утга

Хуудас-ны тоо

Хүлээн авсан огноо

Хариу явуулсан эсэх

Шийдвэрлэсэн хүний нэр

Овог нэр

Хаяг

1.

2015.12.30

Ө.Чинзориг

Хэрлэн сум 3-р баг

“Хөвчийн зам” ХХК-с цалинг минь олгуулж өгнө үү.

1

2016.01.05

2016.01.14-ний өдрийн 03/03 албан тоотоор 70563111 төвд хариу хүргүүлсэн.

Ш.Ариунболор

2.

2016.01.26

н.Ган-Эрдэнэ

Хэрлэн сум 4-р баг А51-05 тоот

Байрны гэрчилгээ, халаалтын асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү.

1

2016.01.26

Газар дээр нь очиж танилцан зохих арга хэмжээг авсан.

Б.Бээжин

Б.Содбилэг

3.

2016.03.09

Р.Алтанцоож

Хэрлэн сум 4-р баг А33-21 тоот

Байранд минь гүйцэтгэгч “Тулга Констракшн” ХХК-р засвар хийлгэж, хэвийн орчинд амьдрах нөхцлөөр хангаж өгнө үү.

2

2016.03.11

2016.03.22-ны 03/39 албан тоотоор 70563111 төвд хариу хүргүүлсэн.

Ш.Ариунболор

4.

2016.06.09

Ц.Хатанболд

Хэрлэн сумын 4-р баг А57

А57-р байрны тухай гомдол

1

2016.06.13

Өргөдлийн хариуг 2016.06.21-ний 03/114 албан тоотоор ХБХэлтэст хүргүүлсэн.

Ш.Ариунболор

5.

2016.06.07

2016.06.10

н.Байгалмаа

Хэрлэн сум         3-р баг С80-р байр 18 тоот

А33-р байрны дээврээс ус гоожоод байгаа тул асуудлыг яаралтай шийдвэрлэж өгнө үү. Мөн “Тулга Констракшн” ХХК-р А33 байрны дутуу орхисон ажлуудыг хийлгэх талаар арга хэмжээ авч өгнө үү.

2

2016.06.13

“Тулга Констракшн” ХХК руу 2016.06.10-ны 03/101 албан тоотоор арга хэмжээ авч ажиллах талаар албан бичиг хүргүүлсэн.

Б.Содбилэг

6.

2016.06.15

О.Эрдэнэмөнх

Дэлгэрхаан сумын 2-р баг Долоот

Эзэмшиж байсан газраа яаралтай буцааж авмаар байна.

1

2016.06.20

Шийдвэрлэх арга хэмжээ авч ажиллаж  байгаа болно.

Ц.Билэгсайхан

7.

2016.06.23

Г.Балжинням

Хэрлэн сумын 2-р баг Бу-3-8

Өмчилж авсан газраа хэмжүүлэхэд 33,000 төгрөг тушаах ёстой юу?

1

2016.06.24

 

2016.06.27-ны 02/94 албан тоотоор хариу өгсөн. 70563111 төвд

 

 

 Н.Золбоо

 

 Тайлан гаргасан  Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч:                                   Б.Баярцэцэг

 Хянасан  ГУХэлтсийн дарга:                                                                   Г.Лхагвабаатар

                                 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР