Өргөдөл гомдлын тайлан 2017 оны 1, 2, 3-р улирлын тайлан

2017-10-05

                                                                                                                                                       ГХБХБГазрын 2017 оны 10 дугаар

           сарын 05-ны өдрийн 01/95 тоотын 2 дугаар хавсралт

Хэнтий аймгийн ГХБХБГазарт ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байдал

/Иргэдээс ирүүлсэн өргөдлийн 3 дугаар улирлын тайлан/                                                                                                              2017 он

Өргөдлийн

он сар

Өргөдөл гаргагчийн

Товч утга

Хуудасны        тоо

Хүлээн авсан огноо

Хариу явуулсан эсэх

Шийдвэрлэсэн хүний нэр

        Овог нэр

    Хаяг

1

2017.03.02

 

Жигжидийн

Энхтайван

 

Хэрлэн сум

3-р баг

С79 байрны нэмэлт давхрын дээвэр нь нурсан тухай.

2

2017.03.03

Өргөдлийн дагуу арга хэмжээ авч 2017.03.03-ны өдрийн 03/28 тоот албан бичгийг гүйцэтгэгч “Жоншт” ХХК руу хүргүүлж асуудлыг шийдвэрлэсэн.

БХБХ-ийн мэргэжилтэн М.Хишигбаяр

2

2017.03.02

2017.03.09

 

Д.Саруултуяа Х.Эрдэнэчимэг

А.Цолмонбаяр

 

Хэрлэн сум

С79 байрны нэмэлт давхрын дээврээс дусаал гоожиж гипсэн хавтан цуурсан, шаралсан, хана цанаталт үүсдэг тухай гомдол.

3

2017.03.09

Өргөдлийн дагуу 2017.03.10-ны өдрийн 03/35 тоот албан бичгийг гүйцэтгэгч “Жоншт” ХХК руу хүргүүлж шийдвэрлэх арга хэмжээ авсан.

БХБХ-ийн мэргэжилтэн

М.Хишигбаяр

3

   2017.03.14

Лувсандондогийн

Цэрэндондов

Мөрөн сумын

1-р баг

Бэлчээрийн талбайг нь хашиж фермерийн аж ахуй эрхлэх иргэдийг нутгийн заагт оруулж ирсэн асуудлыг нягтлан шалгаж өгнө үү.

1

2017.03.20

2017.03.30-ны өдрийн 02/37 тоот албан бичгээр хариуг хүргүүлсэн.

ГУХ-ийн дарга

Г.Лхагвабаатар

4

2017.04.11

Д.Намсрай

Хэрлэн сум 4-р баг

Газрын асуудлын тухай гомдол, газрын кадастрын зургийг одоо мөрдөж буй зураглалд оруулах тухай.

7

2017.04.11

2017.05.26-ны өдрийн 02/63 албан тоот бичгээр хариуг өгсөн.

ГУХ-ийн мэргэжилтэн

Ц.Билэгсайхан

5

2017.04.14

Ц.Отгонбат

Хэрлэн сум 3-р баг

Газрын асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү.

3

2017.04.20

2017.04.21-ний өдрийн 02/49 тоот албан бичгээр хариуг өгсөн.

ГУХ-ийн дарга

Г.Лхагвабаатар

6

2017.04.25

Ц.Отгонбат

Хэрлэн сум 3-р баг

Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмших газрын гэрчилгээ шийдвэрлэж өгнө үү.

2

2017.05.26

АЗД-ын 2017.10.04-ний өдрийн А/367 тоот захирамжаар шийдвэрлэсэн.

ГУХ-ийн дарга

Г.Лхагвабаатар

7

2017.06.08

Д.Ганбат

Бор-Өндөр сум

Бор-Өндөр сумын 1-р багт 2 давхар үйлчилгээний барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгоно уу.

1

2017.06.08

БУ-01/2017 дугаартай ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгож өргөдлийг шийдвэрлэсэн.

БХБХ-ийн

мэргэжилтэн Ш.Ариунболор

8

2017.06.12

М.Энхтүвшин

Хэрлэн сум

Өөрийн эзэмшил газарт гүний хөлдөөгч, мах шулааны цех барих зөвшөөрөл олгоно уу.

1

2017.06.12

2017.06.13-ны өдөр хэмжилт хийж өргөдлийг шийдвэрлэсэн.

ГУХ-ийн мэргэжилтэн

Н.Болор-Эрдэнэ

9

2017.05.13

н.Рэнцэндорж

Цэнхэр-

мандал сум

Өөрийн эзэмшлийн газарт үйл ажиллагаа явуулах асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү.

1

2017.06.20

Иргэн н.Рэнцэндоржийн эзэмшлийн газрыг  мэдээллийн санд оруулсан.

 

ГУХ-ийн мэргэжилтэн

Ц.Билэгсайхан

10

2017.06.19

Л.Цэцэгмаа

Хэрлэн сум

5-р баг

Өөрийн эзэмшлийн газарт 380 вольт хүчдэл татах, газрыг ухах зөвшөөрөл олгож өгнө үү.

1

2017.06.20

ХСЗДТГ-т 2017.06.21-ний өдрийн 02/72 тоот албан бичиг хүргүүлж, асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээ авсан.

ГУХ-ийн дарга

Г.Лхагвабаатар

11

2017.07.17

Л.Баатарсүх

Жаргалт-

хаан

сум 5-р баг

Газрын маргаантай асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү.

24

2017.07.17

Иргэн Л.Баатарсүх нь гаргасан өргөдлөө эргүүлэн татсан болно.

ГУХ-ийн

мэргэжилтэн

Ц.Билэгсайхан

12

2017.07.31

С79-р байрны оршин суугчид

Хэрлэн сум

3-р баг

Тус байрны монсардны барилгын гүйцэтгэгч компаниудаар засвар хийлгүүлэх тухай.

3

2017.08.04

2017.08.16-ны өдрийн 03/127 тоот албан бичгээр хариуг өгсөн.

БХБХэлтсийн мэргэжилтэн

М.Хишигбаяр

13

2017.07.31

Н.Ганбат

3-р баг

 

Баянмөнх, Дархан сумын хилийн цэсийн маргааныг шийдвэрлүүлэх тухай.

1

2017.08.10

Шийдвэрлээгүй.

 

ГУХ-ийн

мэргэжилтэн

Ц.Билэгсайхан

14

2017.09.13

Д.Ганболд

Галшар сум

Хэрлэн сумын 2-р баг Баатруудын гудамж М-20-5 тоот эзэмшлийн газраа өмчилж авахыг шийдвэрлэж өгнө үү.

8

2017.09.18

2017.09.18-ны өдөр Хэрлэн сумын газрын даамал З.Урангоод шилжүүлж асуудлыг шийдвэрлэсэн.

ГУХ-ийн

мэргэжилтэн

Б.Мөнхчимэг

15

2017.09.14

Ц.Энхмаа

Дэлгэр-

хаан сум 2-р баг

Газрын маргаан шйидвэрлүүлэх тухай.

5

2017.09.21

2017.09.26-ны өдрийн 02/107 тоот албан бичгээр хариу өгсөн.

ГУХ-ийн дарга

Г.Лхагвабаатар

16

2017.07.03

Б.Батболд

УБ хот

Газрын асуудлын талаарх гомдол

2

2017.09.22

Шийдвэрлэх хугацаа нь болоогүй.

ГУХ-ийн дарга

Г.Лхагвабаатар

 

70563111 төвд хандаж ирсэн өргөдөл гомдол байхгүй болно.

 

Тайлан гаргасан: Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч:                                    Б.Баярцэцэг

                                 Хянасан: ГУХ-ийн дарга:                                         Г.Лхагвабаатар

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР