Өргөдөл гомдлын тайлан 2017 оны 4-р улирлын тайлан

2018-01-10

                                                                                                                                                       ГХБХБГазрын 2017 оны 12 дугаар

           сарын 25-ны өдрийн 01/145 тоотын хавсралт

Хэнтий аймгийн ГХБХБГазарт ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байдал

/Иргэдээс ирүүлсэн өргөдлийн 4 дүгээр улирлын тайлан/                                                                                                              2017 он

Өргөдлийн

он сар

Өргөдөл гаргагчийн

Товч утга

Хуудасны        тоо

Хүлээн авсан огноо

Хариу явуулсан эсэх

Шийдвэрлэсэн хүний нэр

        Овог нэр

    Хаяг

1

2017.03.02

 

Жигжидийн

Энхтайван

 

Хэрлэн сум

3-р баг

С79 байрны нэмэлт давхрын дээвэр нь нурсан тухай.

2

2017.03.03

Өргөдлийн дагуу арга хэмжээ авч 2017.03.03-ны өдрийн 03/28 тоот албан бичгийг гүйцэтгэгч “Жоншт” ХХК руу хүргүүлж асуудлыг шийдвэрлэсэн.

БХБХ-ийн мэргэжилтэн М.Хишигбаяр

2

2017.03.02

2017.03.09

 

Д.Саруултуяа Х.Эрдэнэчимэг

А.Цолмонбаяр

 

Хэрлэн сум

С79 байрны нэмэлт давхрын дээврээс дусаал гоожиж гипсэн хавтан цуурсан, шаралсан, хана цанаталт үүсдэг тухай гомдол.

3

2017.03.09

Өргөдлийн дагуу 2017.03.10-ны өдрийн 03/35 тоот албан бичгийг гүйцэтгэгч “Жоншт” ХХК руу хүргүүлж шийдвэрлэх арга хэмжээ авсан.

БХБХ-ийн мэргэжилтэн

М.Хишигбаяр

3

   2017.03.14

Лувсандондогийн

Цэрэндондов

Мөрөн сумын

1-р баг

Бэлчээрийн талбайг нь хашиж фермерийн аж ахуй эрхлэх иргэдийг нутгийн заагт оруулж ирсэн асуудлыг нягтлан шалгаж өгнө үү.

1

2017.03.20

2017.03.30-ны өдрийн 02/37 тоот албан бичгээр хариуг хүргүүлсэн.

ГУХ-ийн дарга

Г.Лхагвабаатар

4

2017.04.11

Д.Намсрай

Хэрлэн сум 4-р баг

Газрын асуудлын тухай гомдол, газрын кадастрын зургийг одоо мөрдөж буй зураглалд оруулах тухай.

7

2017.04.11

2017.05.26-ны өдрийн 02/63 албан тоот бичгээр хариуг өгсөн.

ГУХ-ийн мэргэжилтэн

Ц.Билэгсайхан

5

2017.04.14

Ц.Отгонбат

Хэрлэн сум 3-р баг

Газрын асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү.

3

2017.04.20

2017.04.21-ний өдрийн 02/49 тоот албан бичгээр хариуг өгсөн.

ГУХ-ийн дарга

Г.Лхагвабаатар

6

2017.04.25

Ц.Отгонбат

Хэрлэн сум 3-р баг

Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмших газрын гэрчилгээ шийдвэрлэж өгнө үү.

2

2017.05.26

АЗД-ын 2017.10.04-ний өдрийн А/367 тоот захирамжаар шийдвэрлэсэн.

ГУХ-ийн дарга

Г.Лхагвабаатар

7

2017.06.08

Д.Ганбат

Бор-Өндөр сум

Бор-Өндөр сумын 1-р багт 2 давхар үйлчилгээний барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгоно уу.

1

2017.06.08

БУ-01/2017 дугаартай ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгож өргөдлийг шийдвэрлэсэн.

БХБХ-ийн

мэргэжилтэн Ш.Ариунболор

8

2017.06.12

М.Энхтүвшин

Хэрлэн сум

Өөрийн эзэмшил газарт гүний хөлдөөгч, мах шулааны цех барих зөвшөөрөл олгоно уу.

1

2017.06.12

2017.06.13-ны өдөр хэмжилт хийж өргөдлийг шийдвэрлэсэн.

ГУХ-ийн мэргэжилтэн

Н.Болор-Эрдэнэ

9

2017.05.13

н.Рэнцэндорж

Цэнхэр-

мандал сум

Өөрийн эзэмшлийн газарт үйл ажиллагаа явуулах асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү.

1

2017.06.20

Иргэн н.Рэнцэндоржийн эзэмшлийн газрыг  мэдээллийн санд оруулсан.

 

ГУХ-ийн мэргэжилтэн

Ц.Билэгсайхан

10

2017.06.19

Л.Цэцэгмаа

Хэрлэн сум

5-р баг

Өөрийн эзэмшлийн газарт 380 вольт хүчдэл татах, газрыг ухах зөвшөөрөл олгож өгнө үү.

1

2017.06.20

ХСЗДТГ-т 2017.06.21-ний өдрийн 02/72 тоот албан бичиг хүргүүлж, асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээ авсан.

ГУХ-ийн дарга

Г.Лхагвабаатар

11

2017.07.17

Л.Баатарсүх

Жаргалт-

хаан

сум 5-р баг

Газрын маргаантай асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү.

24

2017.07.17

Иргэн Л.Баатарсүх нь гаргасан өргөдлөө эргүүлэн татсан болно.

ГУХ-ийн

мэргэжилтэн

Ц.Билэгсайхан

12

2017.07.31

С79-р байрны оршин суугчид

Хэрлэн сум

3-р баг

Тус байрны монсардны барилгын гүйцэтгэгч компаниудаар засвар хийлгүүлэх тухай.

3

2017.08.04

2017.08.16-ны өдрийн 03/127 тоот албан бичгээр хариуг өгсөн.

БХБХэлтсийн мэргэжилтэн

М.Хишигбаяр

13

2017.07.31

Н.Ганбат

3-р баг

 

Баянмөнх, Дархан сумын хилийн цэсийн маргааныг шийдвэрлүүлэх тухай.

1

2017.08.10

2017.10.25-ны өдрийн 02/132 тоот албан бичгээр хариуг эзэнд нь хүргүүлсэн.

ГУХ-ийн

мэргэжилтэн

Ц.Билэгсайхан

14

2017.09.13

Д.Ганболд

Галшар сум

Хэрлэн сумын 2-р баг Баатруудын гудамж М-20-5 тоот эзэмшлийн газраа өмчилж авахыг шийдвэрлэж өгнө үү.

8

2017.09.18

2017.09.18-ны өдөр Хэрлэн сумын газрын даамал З.Урангоод шилжүүлж асуудлыг шийдвэрлэсэн.

ГУХ-ийн

мэргэжилтэн

Б.Мөнхчимэг

15

2017.09.14

Ц.Энхмаа

Дэлгэр-

хаан сум 2-р баг

Газрын маргаан шйидвэрлүүлэх тухай.

5

2017.09.21

2017.09.26-ны өдрийн 02/107 тоот албан бичгээр хариу өгсөн.

ГУХ-ийн дарга

Г.Лхагвабаатар

16

2017.07.03

Б.Батболд

УБ хот

Газрын асуудлын талаарх гомдол

2

2017.09.22

2017.10.09-ний өдрийн 02/112 тоот албан бичгээр хариуг өгсөн.

ГУХ-ийн дарга

Г.Лхагвабаатар

17

2017.07.28

С.Сайнсанаа

Хэрлэн сум

Эзэмшиж буй газрынхаа газар эзэмших гэрчилгээг авах асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү.

9

2017.10.16

2017.10.19-ний өдрийн 02/122 тоот албан бичгээр хариуг ХОХБТХ-т хүргүүлсэн.

ГУХ-ийн дарга

Г.Лхагвабаатар

18

2017.11.20

Б.Гантөгс

Хэрлэн сум 3-р баг

Тус газрын БХБХ-ийн даргын сул орон тоон дээр ажиллах тухай хүсэлт

1

2017.11.20

2017.11.21-ний өдрийн 01/119 тоот албан бичгээр ТАЗСЗ-д санал хүргүүлсэн.

Д.Уламбаяр

19

2017.11.20

С.Лхагвачулуун

Хэрлэн сум

Тус газрын БХБХ-ийн даргын сул орон тоон дээр ажиллах тухай хүсэлт

1

2017.11.20

2017.11.21-ний өдрийн 01/119 тоот албан бичгээр ТАЗСЗ-д санал хүргүүлсэн.

Д.Уламбаяр

20

2017.12.01

Ж.Бямбасүрэн

Хэрлэн сум

Тархины мэс засал хийлгэх болсон тул тусламж дэмжлэг үзүүлнэ үү.

1

2017.12.01

2017.12.04-ны өдөр Байгууллагын хамтын сангаас 100,000 төгрөг шилжүүлж тусламж үзүүлсэн.

ГУХ-ийн

мэргэжилтэн

Б.Мөнхчимэг

21

2017.12.07

Ж.Юри, Д.Цолмон

Бор-Өндөр сум

Хэмжилтийн мөнгө андуурч илүү тушаасан тул буцаан олгож өгнө үү.

3

2017.12.11

2017.12.18-ны өдөр илүү тушаасан 40,000 төгрөгийг иргэн Д.Цолмонгийн Хаан банкны дансанд шилжүүлж шийдвэрлэсэн.

Нягтлан бодогч С.Ариунжаргал

22

2017.12.22

Д.Батболд

Хэрлэн сум

Өмчлөлийн газраасаа татгалзаж байгаа тул хууль ёсны шийдвэр гаргаж өгнө үү.

2

2017.12.22

Шийдвэрлэх хугацаа болоогүй.

ГУХ-ийн дарга

Г.Лхагвабаатар

 

2017 онд манай байгууллагад хандсан 70563111 төвд ирсэн өргөдөл гомдол байхгүй болно.

 

Тайлан гаргасан   Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч                     Б.Баярцэцэг

              Хянасан   ГХБХБГ-ын дарга                                         Д.Баярхүү

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР