ГАЗАР ӨМЧЛӨЛ

2021-01-21Газар өмчлөлийн 2020 оны жилийн эцсийн мэдээ, судалгаа
2021-01-21Хэнтий аймгийн 2020 оны газар өмчлөлийн бичмэл тайлан
2019-01-15АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 2014-2018 ОНУУДАД ИРГЭНД ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН СУДАЛГАА /ХУВИАР/
2019-01-15СУМДЫН ГАЗАР ӨМЧИЛСӨН ИРГЭДИЙН ТООГ ХҮН АМЫН ТООТОЙ ХАРЬЦУУЛСАН БАЙДАЛ /ХУВИАР/
2019-01-15ИРГЭНД 2018 ОНД ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН НИЙТ ХЭМЖЭЭ, БАЙРШИЛ, ЗОРИУЛАЛТЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 130 ТООТ ТОГТООЛЫН БИЕЛЭЛТ.
2018-02-092017 оны газар өмчлөлийн тайлан
2017-09-07Хэнтий аймгийн газар өмчлөлийн байдал /2016 оны жилийн эцсийн байдлаар/
2017-09-07Газар өмчлөхөд бүрдүүлэх материал
2017-02-212017 ОНД ИРГЭНД ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ХЭМЖЭЭ, ЗОРИУЛАЛТ
2016-01-212015 оны газар өмчлөлийн тайлан
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР