ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА

2020-03-16Газрын биржийн цахим системийн гарын авлага
2018-10-02Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар эзэмшихэд бүрдүүлэх материал
2018-10-02Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг барьцаалахад дараах материалыг бүрдүүлнэ.
2018-10-02Газар өмчлөхөд бүрдүүлэх материал
2018-10-02 Газрын кадастрын мэдээллийн санд өөрчлөлт оруулахад бүрдүүлэх материал
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР