Өргөдөл гомдлын 2018 оны Хагас жилийн тайлан

2018-07-10

                                                                                                                                                      ГХБХБГазрын 2018  оны.....дугаар

           сарын ....-ны өдрийн .... тоотын хавсралт

Хэнтий аймгийн ГХБХБГазарт ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байдал

/Иргэдээс ирүүлсэн өргөдлийн тайлан/                                                                                                                                            2018 он

Өргөдлийн

он сар

Өргөдөл гаргагчийн

Товч утга

Хуудасны        тоо

Хүлээн авсан огноо

Хариу явуулсан эсэх

Шийдвэрлэсэн хүний нэр

        Овог нэр

    Хаяг

1

2018.01.31

Г.Ган-Эрдэнэ

Хэрлэн сум 4-р баг

Чанаргүй барилга барьж иргэдийг хохироож буй “Алаг хайрхан бугат” ХХК-д хариуцлага тооцож, асуудлыг шийдвэрлэж өгнө үү.

2

2018.02.01

- 2018 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 03/11 тоот албан бичгээр тус “Алаг хайрхан бугат” ХХК-д албан шаардлага хүргүүлж шийдвэрлэх арга хэмжээ авсан.

БХБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Содбилэг

 

 

 

 

      

 

                  

-   Мөн иргэн Г.Ган-Эрдэнэд 2018 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 03/45 тоот албан бичгээр хариу өгсөн.

БХБХ-ийн дарга

Б.Гантөгс

 

 

 

 

2

2018.03.14

Н.Дэрийлаа

Хэрлэн сум

1-р баг

Газар, байшинд хэмжилт хийж, гэрчилгээ олгож өгнө үү.

2

2018.03.14

Иргэн Н.Дэрийлаад 2018 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 02/97 тоот албан бичгээр хариу өгсөн.

ГУХ-ийн мэргэжилтэн

Ц.Билэгсайхан

3

2018.03.26

Т.Жаргал

Батноров сум

Чингис хотод газар олгож өгнө үү.

4

2018.03.30

2018 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр иргэн Т.Жаргалд 93144884 утсаар нь газар өмчилж авах талаар зөвлөмж,  хариу өгсөн.

ГУХ-ийн мэргэжилтэн

Б.Мөнхчимэг

4

2018.04.05

Ч.Ганцэцэг

Хэрлэн сум 4-р баг

Өөр хүнд шилжүүлж өгсөн газрыг минь буцаан олгож өгнө үү.

5

2018.04.20

2018 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр иргэн Ч.Ганцэцэгтэй 98937199 утсаар нь холбогдож хариу өгсөн. Тус иргэн өөрөө эргэж холбоо барьж уулзахаар болсон.

ГУХ-ийн мэргэжилтэн

Ц.Билэгсайхан

5

2018.04.30

М.Отгонтуул

Хэрлэн сум

Газрын гэрчилгээ, кадастрын зураг гээгдүүлсэн тул дахин олгож өгнө үү.

2

2018.05.02

ГХБХБГ-ын даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/16 тоот тушаалаар тус газрын гэрчилгээг хүчингүй болгож, 2018 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр гэрчилгээг дахин олгож шийдвэрлэсэн.

ГУХ-ийн мэргэжилтэн

Ц.Билэгсайхан

6

2018.05.01

Б.Буянтогтох

Хэрлэн сум

Тус байгууллагын мэргэжилтэн Н.Золбоотой холбоотой өргөдөл

1

2018.05.02

2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны  өдрийн 01/74 тоот албан бичгээр иргэн Б.Буянтогтоход болон 01/73 тоотоор ТАЗСЗөвлөлд хариу хүргүүлсэн.

Хууль, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Д.Уламбаяр

7

2018.05.03

С.Нармандах

УБ хот БГД

1-р хороо

Барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл хүсэх тухай.

2

2018.05.03

2018 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр №БУ/02/2018 зөвшөөрөл олгосон.

БХБХ-ийн мэргэжилтэн Б.Содбилэг

 

8

-----------

Д.Чимгээ

 

Хэрлэн сум

Газартай холбоотой үүссэн асуудалд арга хэмжээ авч өгөх тухай.

1

2018.05.23

Хэмжилт хийх шаардлагатай. Эргэлтийн цэг дууссан учраас ирэхээр нь асуудлыг шийдвэрлэнэ. Өргөдлийг сунгасан.

ГУХ-ийн мэргэжилтэн

Ц.Билэгсайхан

           

 

/ 70563111 төвд хандаж ирүүлсэн өргөдлийн тайлан/

 

Өргөдлийн

он сар

Өргөдөл гаргагчийн

Товч утга

Хуудасны        тоо

Хүлээн авсан огноо

Хариу явуулсан эсэх

Шийдвэрлэсэн хүний нэр

        Овог нэр

    Хаяг

1

2018.02.20

Д.Ганбаатар

Хэрлэн сум

3-р баг

6-29 тоот

ГХБХБГ-аар үйлчилгээ авахад хүнд суртал ихтэй байна. Энэ асуудал дээр анхаарч өгнө үү.

/2018.02.23-ны 1/338 тоотоор АЗДТГ-ын ТЗУХ-ээс дамжин ирсэн гомдол/

2

2018.02.26

Тус иргэний гомдлыг тодруулж 2018 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн 01/27 тоот албан бичгээр АЗДТГ-ын ТЗУХ-т хариуг хүргүүлсэн.

Мэргэжилтэн

Д.Уламбаяр

2

2018.05.04

Н.Ган-Эрдэнэ

Хэрлэн сум 4-р баг 51-р байр 05 тоот

Байрны засвар яаралтай хийлгэх тухай

1

2018.05.05

2018 оны 05 дугаар сарын 09 ний өдрийн 03/77 тоот албан бичгээр хариуг өгсөн.

БХБХэлтсийн дарга Б.Гантөгс

 

Тайлан гаргасан: Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч                                     Т.Хосбаяр

                              Хянасан:  Дарга                                                           Д.Баярхүү

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР