ТӨСӨВ САНХҮҮ

2021-03-102020 оны Аудитын тайлан
2021-03-102020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
2020-03-122019 оны Санхүүгийн жилийн эцсийн тайлан
2020-03-112019 оны Аудитын тайлан
2020-03-102020 оны Төсвийн хуваарь
2019-07-082019 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019-07-082019 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2019-04-242020-2022оны зарлагын төсвийн төсөл
2019-04-242018 оны Санхүүгийн тайлан
2019-04-24Аудитын итгэмжлэл
2019-04-242019 оны 3-р сарын гүйцэтгэлийн мэдээ
2019-04-242019 оны төсвийн хуваарь
2019-03-202-р сарын төсвийн мэдээ
2018-09-11Төсвийн гүйцэтгэлийн 8 дугаар сарын мэдээ
2018-08-08ГХБХБГазрын 2019-2021 оны зарлагын төсвийн төсөл
2018-08-08Төсвийн гүйцэтгэлийн 7-р сарын мэдээ
2018-07-24Төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын мэдээ
2018-05-082018 оны Төсвийн хуваарь
2018-05-084 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
2018-04-203 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР