МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИУД

2018-10-03Улсын тэмдэгтийн хурамжийн тухай хууль 39-р зүйл0001
2017-04-09Òóñãàé çºâøººðëèéí ºðãºäºë
2017-04-09МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
2017-04-09ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
2017-04-09ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
2017-04-09ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
2017-04-09Барилгын хууль
2016-09-082016 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2015-05-01ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР