ХҮНИЙ НӨӨЦ

2020-01-23Сумдын даамлуудын утасны дугаар
2019-06-25Газрын даамал Н.Ууганбаярт сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай
2019-04-08МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 38-Р ТОГТООЛ-2019
2019-04-02Төрийн албан хаагчийн шинэчлэгдсэн анкет
2018-10-08 ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ КАРТЫН АРГЫН АСУУЛГА
2018-10-03Газрын даргын тушаал
2018-10-03Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн дүгнэлт гаргуулсан
2016-07-07АНКЕТ-Төрийн албан хаагч
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР