2015 оны газар өмчлөлийн тайлан

2016-01-21

2015 оны газар өмчлөлийн тайлан

Аймгийн хэмжээнд 2015 онд иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээ, зориулалтыг аймгийн ИТХ-ын 2015 оны 02-р сарын 09-ны өдрийн 02-р тогтоолоор батлуулж, төлөвлөгөөг Хэнтий мэдээ сонин, www.Khentii.gazar.gov.mn сайтад байрлуулсан.

2015 онд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар үнэгүй 248.36 га газрыг 2721 иргэнд, үүнээс одоо эзэмшиж байгаа 62.44 га газрыг  610 иргэнд, шинээр 185.92 га газрыг 2111 иргэнд өмчлүүлэхээр төлөвлөсөн. Төлөвлөгөөний дагуу 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар шинээр 157,77 га газрыг 1845 иргэнд,  одоо эзэмшиж байгаа 41,12 га газрыг 331 иргэнд  өмчлүүлсэн. Иргэнд одоо эзэмшиж байгаа газрыг өмчлүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт 65,9%, шèíýýð өмчлүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт 83,8%. Нийт 196,9 га газрыг 2177 иргэнд өмчлүүлсэн.

2015 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн хэмжээнд /өссөн дүнгээр/ нийт 17634 иргэнд 1951,16  га газрыг өмчлүүлээд байна. Өмчлөлийн явц 24,8%-тай байна.

Өмчлөлийн явцыг сумдаар харуулбал:

Сумын нэр

Газрын хэмжээ Газар өмчлөлийн тоо Хүн амын тоо Өмчлөлийн хувь

1

Батноров

42.80

436

5425

8.0

2

Батширээт

141.90

797

2149

37.1

3

Баян-Адрага

78.00

472

2410

19.6

4

Баянмөнх

23.60

304

1587

19.2

5

Баян-Овоо

45.45

341

1660

20.5

6

Баянхутаг

3.01

35

2091

1.7

7

Бор-Өндөр

88.68

1249

8775

14.2

8

Биндэр

231.00

1056

4030

26.2

9

Галшар

28.90

209

2131

9.8

10

Дадал

167.43

703

2802

25.1

11

Дархан

67.60

268

1826

14.7

12

Дэлгэрхаан

29.03

288

2227

12.9

13

Жаргалтхаан

54.23

353

2007

17.6

14

Мөрөн

24.30

222

1849

12.0

15

Норовлин

38.00

223

2329

9.6

16

Өмнөдэлгэр

107.93

986

5336

18.2

17

Хэрлэн

734.10

9459

20585

46.0

18

Цэнхэрмандал

45.20

233

1846

12.6

       Нийт дүн

1951.16

17634.0

71065

24.8

 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР