Хэнтий аймгийн газар өмчлөлийн байдал /2016 оны жилийн эцсийн байдлаар/

2017-09-07
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР