АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 2014-2018 ОНУУДАД ИРГЭНД ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН СУДАЛГАА /ХУВИАР/

2019-01-15

АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 2014-2018 ОНУУДАД ИРГЭНД ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН СУДАЛГАА /ХУВИАР/

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР