Газрын кадастрын мэдээллийн санд өөрчлөлт оруулахад бүрдүүлэх материал

2018-10-02
  1. Газар өмчлөх, эзэмших ,ашиглах эрхийн гэрчилгээ эх хувь болон хуулбар хувь
  2. Хэрвээ тухайн газраа худалдаж болон шилжүүлж авсан бол нотариатаар гэрчүүлсэн гэрээ
  3. Кадастрийн зургийн хураамж 2500 төгрөгийг ГХБХБГазрын 100180029002 дансанд тушаасан  баримт
  4. Иргэний үнэмлэх, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  5. Өөрчлөлт оруулж өгөхийг хүссэн өргөдөл
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР