Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар эзэмшихэд бүрдүүлэх материал

2018-10-02
  1. Өргөдөл /Газрын албанаас авах  /
  2. Багийн  Засаг Даргын хаягийн болон ам бүлийн  тодорхойлолт
  3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  4. Газрын кадастрын зураг
  5. ГХБХБГазрын Төрийн сан банкин дахь 100180029002 тоот дансанд дараах төлбөрийн төлж баримтыг хавсаргана.
  • Гэрчилгээний үнэ 5000 төгрөг
  • Кадастрын зургийн мэдээллийн сангийн  үнэ 2500 төгрөг
  • Хувийн хэргийн үнэ 8430 төгрөг тушааж баримтыг хавсаргана
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР