Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг барьцаалахад дараах материалыг бүрдүүлнэ.

2018-10-02
  • ГХБХБГазарт эзэмшиж буй газраа барьцаалах тухай хүсэлт
  • Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ /эх хувиар/
  • Газрын төлбөр төлсөн баримт
  • Талуудын иргэний үнэмлэх /улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар/-ийн хуулбар
  • Татварын хэлтсийн Төрийн сан банкин дахь 100180029002 тоот дансанд   10000 төгрөгийн хураамж төлсөн баримт
  • Хэрэв тухайн нэгж талбарыг хамтран эзэмшдэг бол хамтран эзэмшигчдийн зөвшөөрлийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.
  • Банктай байгуулсан барьцааны гэрээ
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР