ТӨСӨВ САНХҮҮ

2018-03-211 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018-03-05Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 2 дугаар сарын мэдээ
2018-03-022017 оны Санхүүгийн тайлан
2018-03-022017 оны Аудитын тайлан
2018-01-092017 онд Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого
2017-09-15Төсвийн гүйцэтгэлийн 8 сарын мэдээ
2017-09-15Төсвийн гүйцэтгэлийн 7 сарын мэдээ
2017-09-15Төсвийн гүйцэтгэлийн 6 сарын мэдээ
2017-07-03ХЭНТИЙ АЙМАГТ 2017 ОНД ХИЙГДСЭН БАРИЛГА УГСРАЛТ БОЛОН ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛУУД
2017-07-03ХЭНТИЙ АЙМАГТ 2017 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДСЭН БАРИЛГА УГСРАЛТ БОЛОН ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛУУД
2017-05-24Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 02 дугаар сарын мэдээ
2017-05-24Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт
2017-03-152016 ОНЫ АУДИТЫН ТАЙЛАН
2017-03-142016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
2017-02-16Төсвийн зарцуулалтын эрхийн баталгаа
2017-02-162017 ОНД УЛСЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГЫН ХУВААРЬ
2017-02-16Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 01 сарын мэдээ
2017-01-242016 оны Санхүүгийн тайлан
2017-01-24Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт
2016-04-301-4 САРЫН 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШХИ ГҮЙЛГЭЭ
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР