Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулагдана

2022-04-12
ӨДӨРЛӨГӨӨР ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ:
- ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЦАХИМ ШИЛЖИЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
- 2022 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТАНИЛЦУУЛАХ
- 2023 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД САНАЛ АВАХ
- ГАЗРЫН КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГААС МЭДЭЭЛЛЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ
- ИРГЭД, ОЛОН НИЙТЭД МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР