Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдааны зарлал

2022-03-09
Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдааны зарлал
Биндэр сумын 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу дараах газруудад газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдааг www.mle.mn цахим биржээр зарлаж байна. Бүртгүүлэхдээ
1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
2. Дэнчин төлсөн баримт (Хэнтий аймаг Биндэр сумын ЗДТГазрын 100181055403 Хэ.Биндэр ЗДТГ дансанд тушаах)
3. Улсын тэмдэгтийн хураамж 100181000941 Хэ.Би Улсын тэмдэгтийн хураамж (татварын улсын байцаагчаас нэхэмжлэх үүсгэж тушаана)
Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг газрын даамалтай 92067744 дугаарт холбогдож авна уу
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР