Сул орон тооны зар

2022-02-09

Сул орон тооны зар: Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР