2021.11.20-ны өдөр Өмнөдэлгэр сумын 640 хүүхдийн Сургуулийн барилга угсралтын ажилд хэмжилт хийж, хяналтаар ажилласан тухай

2021-11-30
2021.11.20-ны өдөр Өмнөдэлгэр сумын 640 хүүхдийн Сургуулийн барилга угсралтын ажилд хэмжилт хийж, хяналтаар ажилласан тухай
♦️Хүчин чадал: 640 суудалтай
♦️ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТЫГ: БХТ, ГХБХБГазар
♦️ГҮЙЦЭТГЭГЧ: "Өндөр баганат” ХХК
♦️ЗОХИОГЧ: “Барилга байгууламж" ХХК
♦️ТӨСӨВ: 4.000.000.000 төгрөг
♦️Нийт барилга угсралтын ажлын явц- 45%, Энэ онд гүйцэтгэх ёстой ажлын явц 75%
Ажлын явц: 2021.11.20-ны байдлаар 1,2-р давхрын гадна ханын өрлөгийн ажил дууссан. А блокын 3-р давхарын хучилтын цутгалтын ажил дууссан. Б блокийн багана дамнурууны хэв хашмалын ажил хийгдэж байна.
Үүрэг даалгавар: Ажлын журналыг тогтмол бөглөж ХАБЭА-н зааварчилгаа өгч ажиллах, ажлыг эрчимжүүлэх, бетон цутгалтын ажлыг зогсоох, хучилтийн бетоны арчилгааг сайн хийж, бэхжилтийг хангуулах гэсэн зөвлөгөө өглөө. Хяналт хэрэгжүүлж ажилласан ГХБХБГазрын Хяналтын инженер, МУ-ын зөвлөх инженер Н.Ганболд, хяналтын инженер Б.Оюундарь
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР