“БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЧАНАР, ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ , ЭРҮҮЛ АХУЙ“ АЯН

2023-10-31

Аяны хүрээнд Хэнтий аймгийн Биндэр сумын 200 хүүхдийн цэцэрлэг, 20 ортой эмнэлэг, спорт заал, Батширээт сумын соёлын төв, ЭМТөвийн өргөтгөл, Дадал сумын ЭМТөвийн өргөтгөл, Норовлин сумын Шихихутаг цогцолбор, Соёлын төв, төрийн банк, Баян-адарга сумын иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төв, Батноров сумын ЭМТөвийн өргөтгөл, 320 хүүхдийн ерөнхий боловсролын сургуулийн барилга, байгууламжид чанар, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангуулах, техник технологийн аюулгүй байдал, учирч болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор явцын үзлэг шалгалт шинжилгээг хийж ажиллалаа.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР