Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт

2015-11-26

Хэнтий аймгийн ГХБХБГ-н  Шилэн дансны хуулийн                                                    

                                                                       хэрэгжилтийн тайлан

Манай байгууллага нь Монгол улсын ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн санаачилсан “Шилэн дансны хууль”-ийг 2015 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс хэрэгжүүлж эхэлсэн.

Шилэн дансны тухай хууль, журамд заасан мэдээллийг цаг тухайд нь олон нийтэд мэдээллэж байх үүргийг хүлээж байна.                                                          

    Иймд санхүүгий ил тод мэдээллийг

1.Шилэн дансны нэгдсэн портал сайт

2. Байгууллагийн цахим сайтын /khentii.gazar.gov.mn /- ил тод цэсэнд

3. Иргэний цахим мэдээллийн системийн –Шилэн данс цонх

4.  Байгууллагын санхүүийн самбар тус бүр шилэн дансны мэдээлэл байршуулах  журмын дагуу холбогдох мэдээллийг байршуулж байна.

Үүнд:

  1. Батлагдсан төсөв
  2. Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  3. Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төг-с дээш орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ
  4. Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт
  5. Төсвийн төсөл
  6. Байгууллагын бүтэц орон тоо
  7. 2015 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан
  8. Аудитын дүнэлт
  9. Төсвийн орлого
  10. Тендер худалдан авалт байхгүй

 

Тайлан бичсэн нягтлан бодогч С.Ариунжаргал

 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР