ХЭНТИЙ АЙМАГТ 2017 ОНД ХИЙГДСЭН БАРИЛГА УГСРАЛТ БОЛОН ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛУУД

2017-07-03
                                                 ХЭНТИЙ АЙМАГТ 2017 ОНД ХИЙГДСЭН БАРИЛГА УГСРАЛТ БОЛОН ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛУУД
Он Д/д Төсөл арга хэмжээний нэр  Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр Байршил Хүчин чадал Нийт Төсөвт өртөг /сая төг/ Гүйцэтгэгч компани Салбар Ажлын явц
  Шилжих хөрөнгө оруулалт
2016 он 1 Т171, Т174-р байрны дээврийн засварын ажил ОНХСХөрөнгө Хэрлэн сум засвар 10.519 “ТЭТҮ” ХХК АЗДТГ дууссан
Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт
2 Цэнхэрмандал суманд шалган нэвтрүүлэх үйлчилгээний төв байгуулах ОНХСХөрөнгө Цэнхэрмандал сум БУ 85,0 "Нью престиж констрашн" ХХК АЗДТГ 10%
3 Дадал суманд цагдаагийн байр барих  ОНХСХөрөнгө Дадал сум БУ 30,0 "Наран ой" ХХК АЗДТГ  
4 Хэрлэн сумын 2, 3, 4, 5-р багуудад эрчим хүчний хангалтыг сайжруулах, шугам татах ОНХСХөрөнгө Хэрлэн сум кабель шугам 40,0 "Зүрхэн эрдэнэ" ХХК АЗДТГ 100% дууссан
5 2017, 2018 онд хийгдэх ажлуудын зураг төсөв, геологийн зардал ОНХСХөрөнгө Хэрлэн сум зураг төсөл 318,549   АЗДТГ  
6 Хэрлэн сумын 2-р багийн төв байгуулах ОНХСХөрөнгө Хэрлэн сум БУ 220,0 "Тулга констракшн" ХХК АЗДТГ  
7 Хэрлэн сумын 1-р сургуулийн өргөтгөлий барилгын гадна хашаа ОНХСХөрөнгө Хэрлэн сум гадна хашаа 96,0 "ӨВМТХ" ХХК АЗДТГ 100% дууссан
8 ШШГБ-аас иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэх нэг цэгийн үйлчилгээний төв байгуулах ОНХСХөрөнгө Хэрлэн сум барилга угсралт 50,0 тендер зарлагдсан АЗДТГ  
9 Сумын төвийн инженерийн шугам сүлжээг сайжруулах ОНХСХөрөнгө Баян-Адрага сум ИШС 102,7   АЗДТГ зураг төсөв хийгдсэн. Тендер зарлагдсан байгаа
10 Хэрлэн сумын яслын өргөтгөлийн нэмэлт ажил, Хэрлэн сумын 4-р баг б-31-р байрны фасад, дээврийн ажил ОНХСХөрөнгө Хэрлэн сум их засвар 13,1 "Баялаг хурх" ХХК, "Мөнххутаг" ХХК АЗДТГ ажил дууссан
  11 Дэлгэрхаан сумын аврага тосон дахь ахмадын сувилалыг өргөтгөх, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах, үйл ажиллагааг өргөжүүлэх ажил АЗДТГ Дэлгэрхаан сум өргөтгөл 33 "БСМГ" ХХЗ АЗДТГ 80%
  12 Орон нутгийн замын тэмдэг суурилуулах ажил АЗДТГ Хэрлэн сум тэмдэг суурилуулах 28.4 "Харгуй" ТӨХК АЗДТГ 100% дууссан
  13 Орон нутгийн зам арчилгааны ажил АЗДТГ Хэрлэн сум зам арчилгаа 51.1 "Харгуй" ТӨХК АЗДТГ 100% дууссан
  14 Хэрлэн сумын гудамжны гэрэлтүүлэг АЗДТГ Хэрлэн сум гэрэлтүүлэг 20 тендер зарлагдаагүй  АЗДТГ  
  15 Б.Шаравын нэрэмжит соёл үйлчилгээний танхимын барилга угсралтын ажил /Жаргалтхаан сум/ Жаргалтхаан сумын ЗДТГ Жаргалтхаан сум барилга угсралт   "ЭСУ ХАУС" ХХК АЗДТГ  
                   
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР