ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2020-01-06САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ НООГДУУЛАХ ТУХАЙ Б/85 ТУШААЛ
2020-01-06САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ НООГДУУЛАХ ТУХАЙ Б/87 ТУШААЛ
2019-11-20САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ НООГДУУЛАХ ТУХАЙ Б/67 ТУШААЛ
2019-07-23Сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай б/43 тушаал
2018-10-08Захиалагчийн хяналт томилох тухай А/31
2018-10-08Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай А/29
2018-09-24Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай А/27
2018-09-05Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай А/25
2018-07-24Ажлаас чөлөөлөх тухай Б/75 тушаал
2018-07-10Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай А/23
2018-06-11Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай А/21
2018-05-28Захиалагчийн төлөөлөгч томилох тухай А/20
2018-05-21Ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай А/18
2018-05-09Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай А/16
2018-04-20Барилгын салбарын удирдах ажилтны зөвөлгөөн зохион байгуулж хөрөнгө зарцуулах тухай А/20
2018-03-22Нээлттэй газрын харилцаа орон нутагт өдөрлөг зохион байгуулах тухай А/14
2018-03-19Нэрэмжит зарлах тухай А/12
2018-03-13Барилга хот байгуулалтын албыг шинэчлэх, мэргэжлийн анги байгуулах тухай А/10
2018-02-27Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай А/08
2018-02-27Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай А/07
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР