Дархан сумын инженерийн шугам сүлжээний ажилд үе шатны хяналт тавьж ажиллаа.

2020-07-22
Ажлын нэр, байршил: Дархан сумын инженерийн шугам сүлжээний ажил
Гүйцэтгэгч: "Бүүх” ХХК
Зураг төсөл зохиогч байгууллага: “Их мянган инженерчлэл"ХХК
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: Улсын төсөв 981 сая
Ажлын явц: 80%
2020 оны 4 сарын 02-с ажлыг эхлүүлсэн. Одоо ажлын талбай дээр 18 хүн шугамын дулаалга, сувгийн дутуу ажлууд, зуухны барилгын дотор засал хийж байна.
Хяналт гүйцэтгэсэн: Б.Гантөгс, Д.Мэндбаяр, Н.Ганболд
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР