Хэрлэн сумын 2 болон 5-р багуудад шинээр олгосон газруудыг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажилд хяналт хийлээ.

2020-07-10

Ажлын нэр, байршил: Хэрлэн сумын 2 болон 5-р багуудад шинээр олгосон газруудыг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил

Гүйцэтгэгч: "Актив энержи зоне" ХХК

Зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Баясал төгс" ХХК

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: Улсын төсөв, 98,4 сая төгрөг

Ажлын явц: 100%

Тус ажлыг 6 дугаар сарын 15-ны өдөр эхлэж зураг төсөл ажлын тоо хэмжээны дагуу хийгдэж 7 сарын 7-ны өдөр Улсын комисс ажиллаж байнгын ашиглалтад хүлээж авлаа.

Комисс ажилласан: Э.Элбэг-Эрдэнэ

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР