АЛБАН БИЧГИЙН ЭРГЭЛТ, ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2023-03-01

Манай байгууллагад 2023 оны 01 сарын 01-нээс 2023 оны 03 сарын 01-ний өдөр хүртэл нийт 96 албан бичиг ирсэнээс Абле болон Erp.e-mongolia системээр 91 албан бичиг ирээд байна. Үүнээс хугацаатай албан бичиг 23 ирсэн бөгөөд 20 албан бичгийг хугацаанд нь хариуг хүргүүлсэн. 3 албан бичгийн хугацаа болоогүй байна. Тус байгууллагаас 87 албан бичгийг дээд шатны байгууллага, иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад хүргүүлсэн.  Erp.e-mongolia систем болон Абле системээр 33 албан бичиг тус тус хүргүүлсэн.

Нийт 4 өргөдөл ирсэн үүнээс 70563111 төвөөс газартай холбоотой 2 өргөдөл ирсэн. 2 өргөдлийг зохих журмын дагуу судлан албан бичгээр хариуг хүргүүлэн шийдвэрлээд байна.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР