Хэнтий аймгийн газар өмчлөлийн мэдээ

2022-02-07

“Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль” 2002 оны 6-р сарын 27-ны өдөр батлагдаж, 2003 оны 05 сарын 01-ны өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн. 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн хэмжээнд /өссөн дүнгээр/ нийт 23858 иргэнд 2498,5 га газрыг өмчлүүлсэн. Үүнээс:

  1. Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар:

Нийт 23851 иргэнд 24,97,82 га газрыг өмчлүүлсэн. Үүнээс:

  • Шинээр 16334  иргэнд 1650.22 га
  • Эзэмшиж байгаа өмчлөх- 7517  иргэнд   847.6 га
  1. Аж ахуйн зориулалтаар
  • 7 иргэнд 0.68 га газрыг тус тус өмчлүүлсэн.

Аймгийн хэмжээнд Газар өмчлөлийн явц 30,4 хувьтай байна.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР