Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн 9-р хуралдаанаар Хэнтий аймгийн бүх сумдын Газрын төлбөрийн итгэлцүүрийн тоон утга, бүсийн хил заагийн асуудлыг хэлэлцүүлэн батлуулаа.

2022-01-24

Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн 9-р хуралдаанаар Хэнтий аймгийн бүх сумдын Газрын төлбөрийн итгэлцүүрийн тоон утга, бүсийн хил заагийн асуудлыг хэлэлцүүлэн батлуулаа.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР