2021.11.17-ны өдөр "Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын гудамж нийтийн эзэмшлийн талбайн гэрэлтүүлэг"-ний ажлыг барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажиллалаа.

2021-11-30
2021.11.17-ны өдөр "Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын гудамж нийтийн эзэмшлийн талбайн гэрэлтүүлэг"-ний ажлыг барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажиллалаа.
БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ: “Алсын Солонго” ХХК
ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА: Аймгийн ГХБХБГазар
ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧ: “Баясал төгс” ХХК
ТӨСӨВ: 177,8 сая
БАЙРШИЛ: Хэнтий аймаг Хэрлэн сум
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦАА:
2021 оны 09 дугаар сарын 02-ны өдөр
2021 оны 11 дугаар сарын 10-ны өдөр
Тус ажилд: Нийт 149 ширхэг гудамж талбайн гэрэлтүүлгэ байх бөгөөд, lll дугаар багт 44, lV дүгээр багт 66, V дугаар багт 39 ширхэг гэрэлтүүлгэ суугдаж орон нутгийн гэрэлтүүлгийн цагийн хуваарийн дагуу асаж байна
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР