2021.11.19-ны өдөр "Чингис хотын төв замын шинэчлэл"-ийн ажлыг барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажиллалаа.

2021-11-30
2021.11.19-ны өдөр "Чингис хотын төв замын шинэчлэл"-ийн ажлыг барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажиллалаа.
БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ: “Харгуй” ТӨК
ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА: Аймгийн ГХБХБГазар
ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧ: “Засмал зам” ХХК
ТӨСӨВ: 1,860,000,000 сая
БАЙРШИЛ: Хэнтий аймаг Чингис хот
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦАА:
2021 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдөр
2021 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр
Тус ажилд: Нийт 1450м асфальт хучилт бүхий эсрэг урсгалтай 4 эгнээ авто зам бөгөөд, Уулзвар хэсэгт зорчих хэсгийн өргөн 16м, төв замын зорчих хэсгийн өргөн 12м, Хучилтын хувьд тэгшилгээний үе 5-6 см, өнгө асфальт 4-5 см нийт хучилтын зузаан 8-12см зузаан дэвсэгдсэн, 3400 ширхэг замын хашлага солигдсон, 5 төрлийн 20 ширхэг босоо тэмдэглэгээ, авто машины нэмэлттэй 4 хос гэрлэн дохио, явган хүний дуут дохиотой 8 гэрлэн дохио, 60м ус зайлуулах лотки бүхий авто зам болно
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР