2021.11.24-ны өдөр Барилгын хөгжлийн төвийн инженерүүдийн хамт Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Эрүүл мэндийг дэмжих төвд шаардлагатай эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, их засварын ажилд техникийн хяналт хэрэгжүүлж ажиллалаа.

2021-11-30
2021.11.24-ны өдөр Барилгын хөгжлийн төвийн инженерүүдийн хамт Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Эрүүл мэндийг дэмжих төвд шаардлагатай эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, их засварын ажилд техникийн хяналт хэрэгжүүлж ажиллалаа.
ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТЫГ: БХТөв, Хэнтий аймгийн ГХБХБГазар
БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ: “Тасралтгүй урсгал” ХХК
ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧ: "Тулгат оргил цамхаг" ХХК
БАЙРШИЛ: Хэнтий аймаг Хэрлэн сум
ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: 611 972 101 төгрөг
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦАА:
2021 оны 10 дүгээр сарын 19-ны өдөр
2021 оны 12 дугаар сарын 01-ны өдөр
Ажлын явц: 2021 оны 11-р сарын 24-ны байдлаар ажлын талбайд 4 ажилтан коридорын гипсэн таазны ажил хийж гүйцэтгэж байна.
Өгөгдсөн үүрэг даалгавар: ХАБЭА-н шаардлагыг хангаж ажилллах, барилгын ажлын технологи дарааллыг баримталж ажиллах гэсэн зааварчилгаа зөвлөмжийг өглөө. Захиалагчийн техник хяналтыг гүйцэтгэсэн ГХБХБГ-ын Хяналтын инженер Б.Оюундарь
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР