2021.11.20-ны өдөр Өмнөдэлгэр сумын 20 ортой эмнэлэгийн барилгад хяналт хэрэгжүүлж ажилласан тухай

2021-11-30
2021.11.20-ны өдөр Өмнөдэлгэр сумын 20 ортой эмнэлэгийн барилгад хяналт хэрэгжүүлж ажилласан тухай
♦️ХҮЧИН ЧАДАЛ: 20 ор
♦️БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ: “Принцесс-Озера” ХХК
♦️ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА: БХТ, Аймгийн ГХБХБГазар
♦️ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧ: “Голомт өргөө” ХХК
♦️ТӨСӨВ: 1.9 тэрбум
♦️АЖЛЫН ЯВЦ: 35%
♦️АЖИЛЛАХ ХУГАЦАА:
2021 оны 07 сарын 01 өдрөөс
2022 оны 11 сарын 01 өдөр
Ажлын явц: 2021 оны 11 сарын 20-ны өдрийн байдлаар 1-р давхрын хучилтын ажил дуусаж энэ жилийн ажил зогсож байна.
Үүрэг даалгавар: Халдвар хамгаалал, ХАБЭА-н ажиллагааг сахиж, талбайн эмх цэгцийг хангаж ажиллах, бетоны арчилгааг сайн хийх, гэсэн заавар, зөвлөгөө өглөө. Хяналт хэрэгжүүлж ажилласан ГХБХБГазрын Хяналтын инженер, МУ-ын зөвлөх инженер Н.Ганболд Хяналтын инженер Б.Оюундарь
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР