2021.11.10-ны өдөр Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын Борлуулалтын цэгийн барилгын ажилд техникийн хяналт хэрэгжүүлж ажиллалаа.

2021-11-23
2021.11.10-ны өдөр Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын Борлуулалтын цэгийн барилгын ажилд техникийн хяналт хэрэгжүүлж ажиллалаа.
♦️ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТЫГ: Хэнтий аймгийн ГХБХБГазар
♦️БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ: “Эрхэмбаян-Амгалан” ХХК
♦️ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧ: "Уран тод цэг" ХХК
♦️БАЙРШИЛ: Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр сум
♦️ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: 117сая төгрөг
♦️АЖИЛ ЯВЦ: 85%
Ажлын явц: 2021 оны 11-р сарын 10-ны байдлаар Барилга угсралтын ажил дууссан. Ажлын талбайд 5 ажилтан АЦӨ-ний плита наах ажил болон гадна дулааны ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.
Өгөгдсөн үүрэг даалгавар. Талбайн эмх цэгцийг хангаж ажиллах , ХАБЭА-н ажиллагаа, халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиж ажилллах, барилгын ажлын технологи дарааллыг баримталж ажиллах, гэсэн зааварчилгаа өглөө. Захиалагчийн техник хяналтыг гүйцэтгэсэн ГХБХБГазрын дарга Д.Баярхүү, хяналтын инженер Б.Оюундарь
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР