2021.11.11-ны өдөр Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын Хэрлэнбаян-Улаан тосгоны Эрүүл мэндийн төвийн барилгын ажилд техникийн хяналт хэрэгжүүлж ажиллалаа.

2021-11-23

2021.11.11-ны өдөр Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын Хэрлэнбаян-Улаан тосгоны Эрүүл мэндийн төвийн барилгын ажилд техникийн хяналт хэрэгжүүлж ажиллалаа.

♦️ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТЫГ: Хэнтий аймгийн ГХБХБГазар
♦️БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭГЧ: “Тэтү” ХХК
♦️ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧ: "Баярмега" ХХК
♦️БАЙРШИЛ: Хэнтий аймаг Дэлгэрхаан сум
♦️ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: 509 сая төгрөг
♦️АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦАА:
2021 оны 07 дүгээр сарын 21-ны өдөр
2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр
Ажлын явц: 2021 оны 11-р сарын 11-ны байдлаар ажлын талбайд 12 ажилтан дотор ханын шавардлагын ажил ,дотор сангийн ажил болон цахилгаан таиах ажил хийгдэж байна. Нийт ажлын явц 80%
Өгөгдсөн үүрэг даалгавар. Талбайн эмх цэгцийг хангаж ажиллах , ХАБЭА-н ажиллагаа, халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиж ажилллах, барилгын ажлын технологи дарааллыг баримталж ажиллах, дээврийн парпетны төмрийн бэхэлгээ хийх, гэсэн зааварчилгаа өглөө. Захиалагчийн техник хяналтыг гүйцэтгэсэн ГХБХБГазрын Хяналтын инженер, МУ-ыг зөвлөх инженер Н.Ганболд, хяналтын инженер Б.Оюундарь
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР