2021.10.25-ны өдөр Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын шинэ сууршилын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийн цахилгаан хангамжаар хангах ажлыг барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажиллалаа.

2021-11-09
2021.10.25-ны өдөр Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын шинэ сууршилын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийн цахилгаан хангамжаар хангах ажлыг барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажиллалаа.
♦БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ: “Эрчим Өгий” ХХК
♦️ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА: Аймгийн ГХБХБГазар
♦️ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧ: “Баясал төгс” ХХК
♦️ТӨСӨВ: 186 сая
♦БАЙРШИЛ: Хэнтий аймаг Хэрлэн сум
♦АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦАА:
2021 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр
2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр
Засварын ажилд: 3,5 км урт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 99 ширхэг бетон тулгуур, 192 айлын цахилгаан
тарифт тоолуур бүхий ажил юм.
 
 
 
 
 
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР