Ажлын нэр: Шинэ сум төслийн инженерийн шугам сүлжээ, ус хангамж, ариутгах татуурга

2021-11-09
Ажлын нэр: Шинэ сум төслийн инженерийн шугам сүлжээ, ус хангамж, ариутгах татуурга
Захиалагчийн хяналтын байгууллага: Аймгийн ГХБХБГазар
Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч: “Цагаан зуун” ХХК
Байршил: Хэнтий аймаг Галшар сум 6-р баг
Төсөвт өртөг: 4 тэрбум төгрөг
2021 оны төсөв: 1,6 тэрбум төгрөг
Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:
2021 оны 07 дүгээр сарын 27-ны өдөр
2022 оны 07 дугаар сарын 31-ны өдөр
Ажлын явц: 50%
2021.10.27-ны өдрийн байдлаар барилгын ажлын талбайд 23 хүн, нийт 30 хүнтэй, 600 метр урт дулаан цэвэр усны шугамын холболт бүрэн дууссан шалгалт туршилт актаар баталгаажиж шороон булалт хийгдсэн.1680 м урт бохир усны шугамын холболт хийгдэж шороон булалт хийгдэж байна. Ажлын зураг тоо хэмжээний дагуу гадна цахилгаан хангамжийн ажил хийгдэж дуусаж байна.
 
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР