2021.10.19-ны өдөр Өмнөдэлгэр сумын 20 ортой эмнэлэгийн барилгад хяналт хэрэгжүүлж ажиллаа

2021-10-20

 2021.10.19-ны өдөр Өмнөдэлгэр сумын 20 ортой эмнэлэгийн барилгад хяналт хэрэгжүүлж ажилласан тухай

♦️ХҮЧИН ЧАДАЛ: 20 ор
♦️БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ: “Принцесс-Озера” ХХК
♦️ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА: БХТ, Аймгийн ГХБХБГазар
♦️ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧ: “Голомт өргөө” ХХК
♦️ТӨСӨВ: 1.9 тэрбум
♦️АЖИЛЛАХ ХУГАЦАА:
2021 оны 07 сарын 01 өдрөөс
2022 оны 11 сарын 01 өдөр
2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр
2021 оны 10-р сарын 18-ны байдлаар ажлын талбайд 15 ажилтан гадна фасадны ажил болон дотор ханын өрлөгийн ажлыг гүйцэтгэж байна.
Өгөгдсөн үүрэг даалгавар. ХАБЭА-н ажиллагаа, халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиж ажилллах, барилгын ажлын технологи дарааллыг баримталж ажиллах гэсэн зааварчилгаа өглөө. Захиалагчийн техник хяналтыг гүйцэтгэсэн ГХБХБГазрын Хяналтын инженер Б.Оюундарь
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР