2021.10.19-ны өдөр Өмнөдэлгэр сумын Төв замын гэрэлтүүлгийн ажилд хяналт хэрэгжүүлж ажиллаа

2021-10-20
2021.10.19-ны өдөр Өмнөдэлгэр сумын Төв замын гэрэлтүүлгийн ажилд хяналт хэрэгжүүлж ажилласан тухай
♦️ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ: “Алсын солонго” ХХК
♦️ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА: БХТ, Аймгийн ГХБХБГазар
♦️ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧ: “Баясал төгс” ХХК
♦️ТӨСӨВ: 80 сая төгрөг
Ажлын явц: Гэрлийн шонгуудын суурийн цутгалтын ажил хийгдсэн. Материал татан авалтын ажил хийгдэж байна.
Үүрэг даалгавар: Халдвар хамгаалал, ХАБЭА-н ажиллагааг сахиж ажиллах . Хяналт хэрэгжүүлж ажилласан ГХБХБГазрын Хяналтын инженер Б.Оюундарь

 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР