2021.10.19-ны өдөр Өмнөдэлгэр сумын Цэвэр усны гадна шугам сүлжээний ажилд хяналт хэрэгжүүлж ажиллаа

2021-10-20
2021.10.19-ны өдөр Өмнөдэлгэр сумын Цэвэр усны гадна шугам сүлжээний ажилд хяналт хэрэгжүүлж ажилласан тухай
♦️ХҮЧИН ЧАДАЛ: 9615 м
♦️БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ: “Хангайн илч дулаан” ХХК
♦️ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА: БХТ, Аймгийн ГХБХБГазар
♦️ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧ: “ДНТ” ХХК
♦️ТӨСӨВ: 500 сая
♦️АЖИЛЛАХ ХУГАЦАА:
2021 оны 08 сарын 02 өдрөөс
2022 оны 10 сарын 04 өдөр
Ажлын явц: 2021 оны 10 сарын 19-ны өдрийн байдлаар 1.5 км хос шугамын угсралт болон дүүргэлт хийгдсэн. 2 км сувгийн ухлага хийгдэн шугам хоолойн угсралтын бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
Үүрэг даалгавар: Халдвар хамгаалал, ХАБЭА-н ажиллагааг сахиж, талбайн эмх цэгцийг хангаж ажиллах, зургийн дагуу ажлын технологийн дарааллыг мөрдөж ажиллах гэсэн заавар, зөвлөгөө өглөө. Хяналт хэрэгжүүлж ажилласан ГХБХБГазрын хяналтын инженер Н. Дэмчигдугар
 
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР