Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 1-р багийн дахин төлөвлөлтын халаалтын зуухны барилга угсралтын ажилд захиалагчийн техник хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллаа.

2021-06-24
ЗАХИАЛАГЧ
ЗДТГазар
ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТЫГ:
ГХБХБГазар
ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
“И Эн Си Си”ХХК
ЗОХИОГЧ:
“НГ” ХХК
БАЙРШИЛ:
Хэнтий аймаг Чингис хот
ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:
Улсын төсөв 395,5 сая төгрөг
Одоогийн байдлаар дотор ханын өрөг,
Зуухны угсралт гагнаасын ажил хийгдэж байна.
Өгөгдсөн үүрэг даалгавар
- Барилгын дээврийн хучилтыг яаралтай хийж гүйцэтгэх
- Барилгын талбайн орчны цэвэрлэгээг хийх
- Зуухны бүтээцд орж байгаа материалын зэвийг арилгаж угрсах фото зургаар баталгаажуулах
- ХАБЭА дэвтэр өдөр бүр хөтлөх
- ХАБЭА өдөр бүр чанд мөрдөж ажиллах гэсэн зааварчилгаа зөвлөмжийг өглөө.
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР