Хэнтий аймаг , Өлзийт тосгоны цэцэрлэгийн засварын ажилд захиалагчийн хяналт хийлээ.

2021-08-03
Ажлын нэр: Цэцэрлэгийн засвар /Хэнтий аймаг , Өлзийт тосгон/
Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч: “Баялаг хурах”ХХК
Захиалагчийн хяналтын байгууллага: БХТ, Аймгийн ГХБХБГ
Зураг төсөл зохиогч: “Уран Тод цэг” ХХК
Төсөвт өртөг: ОНХСан 50 000 000
Санхүүжилт:
Гэрээний дүн: 45 500 000
Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:
2021 оны 06 дүгээр сарын 20-ны өдөр
2021 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр
Ажлын явцын хувь: 50%
Ажлын явц: Дээврийн шувуу нурууны модны ажил дууссан гадна фасадны нөхөөс шавардлага хийгдэж байна.
Хяналтаар дээврийн төмрийг 3 мм-ээс дээш зузаантай байхаар сонгох, төмрийн бэхлэгээ хадаасыг зонхилох салхин талдаа 30 см-ээс ихгүй зайд хадах, дээвэрт хамгалаалтын бүс, малгайгүй ажиллахыг хориглож, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаа хангаж ажиллахыг анхаарууллаа.
Хяналт хийсэн: Б.Гантөгс
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР