Мөрөн сумын соёлын төвийн барилгад захиалагчийн хяналт тавьж ажиллаа.

2021-08-02
Ажлын нэр: Соёлын төвийн барилга /Хэнтий аймаг , Мөрөн сум/
Хүчин чадал: 240 суудалтай
Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч: “Алтайн Газрын Хүч” ХХК
Захиалагчийн хяналтын байгууллага: БХТ, Аймгийн ГХБХБГ
Зураг төсөл зохиогч: “Өлзий Иш”ХХК
Төсөвт өртөг: 1.8 тэр бум
Санхүүжилт:
Гэрээний дүн:
Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:
2020 оны 06 дүгээр сарын 25-ны өдөр
2021 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр
Ажлын явц: 40%
Ажлын явц: 1, 2 дугаар давхрын цутгалтын ажил хийгдэж дуссан. Техникийн давхарын цутгалтын бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Ажлын талбайд 4 хүн ажиллаж байна. Материалын нийлүүлэлт үнийн өсөлтөөс шалтгаалан гэрээт хугацаандаа ашиглалтад оруулах боломжгүй болж, ажил удааширсан.
Хяналтаар 2 дугаар давхарын А1-А6, Г3-Г4 тэнхлэгүүдэд дагуугийн, багануудад хөдлөн огтлолын хэмжилтүүдийг хийхэд алдаагүй, А1, Б3 багнауудад тэнхлэгийн зөрөөний хэмжүүлтийг хийхэд 2-3 см алдаатай байв. Ажлын хэсгээс халаах хэрэгсэлд 140- АО маркын ширмэн радиотор сонгохыг зөвлөж, ойрын хугацаанд ажлаа эрчимжүүлэх болон зургаас өөрчлөх асуудлаар захиалагч, зохиогчтой зөвлөлдөхийг гүйцэтгэгч компаний захиралд үүрэг болгов.
Хяналт хийсэн: Б.Гантөгс
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР