Бэрх хотын 2040 он хүртэлх Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг урьдчилан танилцуулж байна.

2021-05-27

     Бэрх хотын 2040 он хүртэлх Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний урьдчилсан танилцуулга, санал солилцож зөвшилцөх мэдээлэл хийгдэж байна.

Уг ажиллагаанд ГХБХБГ-ын БХБХэлтэс, зураг төслийн “Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн” ХХК, Бэрх тосгоны захирагч Ч.Чинбат, Захирагчийн орлогч Ч.Эрдэнэхүү болон тосгоны төрийн байгууллагуудын удирдлагууд, “Хэнтий-Ус” ХХК, ЦТССалбар, МХХССалбар, МЦХСалбарын инженерүүдийн төлөөлөл бүхий нийт 25 хүн оролцож байна.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР