Төрийн албан хаагчдын ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг үнэлэх журам батлагдан мөрдөн ажиллаж байна.

2021-04-07

Төрийн албан хаагчдын ажлын үр дүнг гүйцэтгэлийн төхөөрөмж ашиглаж үнэлэх дуу, дүрсний хяналтын систем , гүйцэтгэлийн үнэлгээний төхөөрөмж нэвтрүүлэн өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглаж ажиллаж байна. 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР