“Газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр” -ийн хүрээнд албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав.

2021-03-26

    Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339, 340, 2017 оны 67 дугаар тогтоолын хүрээнд “Газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр” -ийн хүрээнд байгууллагын бүх албан хаагчидын дунд газар хөдлөлтын гамшгаас урьдчилан сэргийлэх түүний хор хохирлыг танин мэдүүлэг сургалтыг зохион байгуулав.
Түүнчлэн “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага, сургууль”-ийг Засгийн газрын 2021 оны 45 дугаар тогтоол “Коронавируст халдвар 
/КОВИД-19/-ын тархалтын түвшинг тогтоож, төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам”-д заасан түвшинтэй нийцүүлсэн зохион байгууллаа. 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР