Бэрх тосгоны хөл бөмөгийн талбай бүхий спортын тохижилтын ажилт хяналт тавьж ажиллаа.

2021-01-06
Хөл бөмбөгийн талбай бүхий спортын цогцолборын тохижилт /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/
Улсын төсөв: 1.255.0 сая төгрөг
Гүйцэтгэгч: "Си Эйч Би Жи Констракшн" ХХК
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР