"ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ХО Т ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ"-ИЙН ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

2020-06-10

   "COVID-19" цар тахлын улмаас танхимын сургалт хийх боломжгүй байгаатай холбогдуулан сумдын газрын даамлуудад “Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим систем”-ийн сургалтыг ГЗБГЗЗГазартай хамтран цахимаар 2020 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтанд 18 сум, 3 тосгоны даамлууд хамрагдаж 2021 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төслийг цахим системд оруулж, иргэдээс цахимаар төлөвлөгөөнд санал авах бэлтгэл ажил хангагдлаа.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР